Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hasičský sbor,dle zápisu v pamětní knize, založen roku 1897 a nesl původně jméno Sbor dobrovolných  hasičů spojených osad Jezera. Ve schůzi 2 května 1899 název změněn na Sbor dobrovolných hasičů Okrouhlice, sbor zahrnoval osady Jezero,Střížkov, Věřice a Okrouhlice. Prvním velitelem byl Jan Šimek z Okrouhlice č.p. 1. Koupena  ruční stříkačka a umístěna ve zbrojnici ve Veřicích, jelikož to byl střed  těchto obcí. Finanční prostředky si opatřoval pořádáním  tanečních zábav a hraní divadelních her vždy v Okrouhlici, po roce 1925 pak ve Střížkově.U kolika požárů sbor v tomto období zasahoval, nebylo možno zjistit.V roce 1937 byl sbor opět přejmenován na Sbor dobrovolných hasičů Jezero, ale následujícího roku se Okrouhlice odtrhla od společného sboru a obec si založila samostatný sbor dobrovolných hasičů Okrouhlice. Měl jen 13 členů a starostou byl zvolen  Jan Žížala, velitelem  Josef Bartošovský. Zakoupena nová motorová stříkačka a postavena nová zbrojnice. Nadšení  pro hasičství bylo velké, neboť co muž ve vsi to hasič. Finanční prostředky byly získávány pořádáním plesů, hraním divadel a příspěvky z obecního rozpočtu.

První zásah u požáru měl sbor 1. května 1939 v objektu Františka Císaře v Okrouhlici, kde uhořelo 14 kusů hovězího dobytka ustájeného přechodně v kůlně obložené slámou.Požár vznikl od nehašeného vápna zakrytého slámou. V roce 1940 zasahoval sbor jako jediný z okolí ve Střížkově, při požáru dvou stohů ovsa.Vodu k hašení bylo možno brát až  v  Kochánově, což byla vdálenost 500 m dosti značné stoupání. Požár byl založen . To již byla doba okupace a o nějaké cvičení nebyl zájem. Jen stříkačka byla udržována  v provozuschopném stavu, ale více již nic.Plesy a zábavy byly zakázány a žilo se jen z členských příspěvků.V roce 1957 byl proveden zásah při požáru stodoly u Josefa Bartošovského v Okrouhlici,požár byl založen dětmi. Po válce se nemohl sbor dlouho vzchopit, až příchodem velikého iniciátora organizátora všeho požárnického dění v obci Josefa Rýdla roku 1966 nastal obrat k lepšímu. Byl zvolen nový výbor ve složení: předseda František  Císař, jednatel Josef Rýdl, velitel František Rýdl a hospodář  Josef Černý. Pokladní hotovost byla 0, tak bylo potřeba začít znovu. Na podnět jednatele byl uskutečněn sběr kovového šrotu, čímž  byly získány peníze na první vydání. V roce 1967 pořádán ples, Který postavil sbor na nohy, poněvadž na tento ples přispěly ženy z obce dary do tomboly. Na návrh Josefa Rýdla pak uspořadal sbor pro ženy, poprvé v obci , oslavu MDŽ. Příštího roku byl ještě uskutečněn pro ženy zájezd do divadla v Praze. Toto se střídavě praktikuje do dneška. Sbor se účasnil několika okrskových cvičení a né bez úspěchů, což dokazuje několik diplomů a čestných uznání. Velká škoda, že se sbor musel v roce 1983 s Josefem Rýdlem rozloučit na poslední cestě. V jeho stopách však sbor pokračuje dále.

Členská základna k 1. lednu 1999. celkový počet 21 členů, z toho 6 žen.

 

Výbor SDH v roce 1999: starosta Josef Petřík, velitel Jaroslav Petřík, strojník Josef Černý, ref.prevence Ladislav Šíma, jednatel Karel Šíma, hospodář  Petr Hasenkopf, ref. MTZ Stanislav Šmakal.  

Přepsal Antonín Šíma